FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

घाट सूचना

दस्तावेज: 

invitation for seal quotation

दस्तावेज: 

मादी गाउँपालिकाको राजपत्र सम्वन्धी सुचना

मादी गाउँपालिकाको राजपत्र सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

कर्मचारी विवरण पठाईएको सम्वन्धमा

श्री स‌ंघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय  सिह‌ंदरवार काठमाण्डौ‌ं ।

दस्तावेज: 

INVITATION FOR SEALED QUOTATION

Logo-GoN

MADI RURAL MUNICIPALITY

KASKI

INVITATION FOR SEALED QUOTATION

<p><img alt="Logo-GoN" src="///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" /></p>

<p class="rtecenter"><strong>MADI RURAL MUNICIPALITY</strong></p>