FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन सम्बन्धी अनुसूचीहरु ७९/८० 11/04/2022 - 13:08 PDF icon योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन सम्बन्धी अनुसूचीहरु.pdf
योजना किताबको नमूना ७९/८० 11/04/2022 - 13:04 PDF icon मादी गाउँपालिका योजना किताब२०७९ फर्मेट.pdf
प्राविधिक सहायकको आवेदन फारम ७७/७८ 08/07/2020 - 10:58 PDF icon प्राविधिक सहायको आवेदन फारम.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन ७७/७८ 07/16/2020 - 11:42 PDF icon 1594793256-निर्देशिकाको-अनसूची-१-मा-परिवर्तन_प्रधानमन्त्री रोजगार.pdf
मादी गाउँपालिका अन्तर्गत कृषि ,पशु र अध्यक्षसंग युवा स्वरोजगार अनुदान नमुना फारम ७६/७७ 02/07/2020 - 12:22 PDF icon मादी गाउँपालिका कृषि पशु र अध्यक्षसंग युवा स्वरोजगार नमुना फारम अनुशुचि.pdf
Rural municipality level Examination Community basic level examination 2076 ७६/७७ 01/08/2020 - 13:59 उपलब्ध छैन
कामको लागी पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनाको ढाँचा ७६/७७ 11/21/2019 - 11:51 PDF icon काममा.pdf
भ्रमण प्रतिवेदन फारम(म.ले.प.फारम नं ९०९ ७६/७७ 10/02/2019 - 11:57 PDF icon म.ले.प फारम नं ९०९.pdf
पारिवारिक भ्रमण भत्ता सम्वन्धि नमुना फारम ७६/७७ 09/27/2019 - 13:27 PDF icon परिवार दैनिक भ्रमण भत्ता सम्वन्धी अभिलेख.pdf
कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन नमुना फारम ७६/७७ 07/25/2019 - 12:14 PDF icon ka sa mu farma -karmachari.pdf

Pages