FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

पशुको औषधी तथा खोपको दरभाउपत्र(कोटेशन)माग सम्बन्धी सूचना।

गाउँपालिका र वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा आंशिक प्रभावित हुने सम्बन्धी सूचना।

विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा।