FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपन्‍न नागरिक स्वास्थ्य विमा अनुदान कार्यविधि-२०८१ ८०/८१ 05/14/2024 - 15:08 PDF icon विपन्‍न नागरिक स्वास्थ्य विमा अनुदान कार्यविधि-२०८१.pdf
मादी प्राज्ञ प्रतिष्ठान कार्यविधि २०८१ ८०/८१ 05/14/2024 - 15:08 PDF icon मादी प्राज्ञ प्रतिष्ठान कार्यविधि २०८१.pdf
मादी प्राज्ञ प्रतिष्ठान ऐन २०८० ८०/८१ 05/14/2024 - 15:07 PDF icon मादी प्राज्ञ प्रतिष्ठान ऐन २०८०.pdf
टोल विकास संस्था कार्यविधि २०८० ८०/८१ 05/14/2024 - 15:06 PDF icon टोल विकास संस्था कार्यविधि २०८०.pdf
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्देशिका-२०८१ ८०/८१ 05/14/2024 - 15:05 PDF icon खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्देशिका-२०८१.pdf
खानेपानी गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका २०८१ ८०/८१ 05/14/2024 - 15:05 PDF icon खानेपानी गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका २०८१.pdf
७७. मादी गाउँपालिका साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/11/2023 - 12:08 PDF icon ७७. मादी गाउँपालिका साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८०.pdf
मादी गाउँपालिका प्रकोप व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७५ दोस्रो संशोधन, २०८० ७९/८० 07/11/2023 - 12:07 PDF icon मादी गाउँपालिका प्रकोप व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७५ दोस्रो संशोधन, २०८०.pdf
७६. मादी गाउँपालिका निजी जग्गा व्यवस्थापन (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो आदि उत्खनन् सङ्कलन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/11/2023 - 12:06 PDF icon ७६. मादी गाउँपालिका निजी जग्गा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
७५. मादी गाउँपालिका अध्यक्षसँग एकल तथा विधुर पुरुष संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/11/2023 - 12:06 PDF icon ७५. अध्यक्षसँग एकल तथा विधुर पुरुष संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf

Pages