FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
७४. मादी गाउँपालिका सुशासन विकास समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/10/2023 - 12:37 PDF icon ७४. मादी गाउँपालिका सुशासन विकास समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
७३. मादी गाउँपालिकाको लेखा समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/10/2023 - 12:35 PDF icon ७३. मादी गाउँपालिकाको लेखा समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
७२. मादी गाउँपालिका विधायन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/10/2023 - 12:33 PDF icon ७२. मादी गाउँपालिका विधायन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
७१. मादी गाउँपालिका सुशासन (सन्चालन तथा व्यवस्थापन) निति, २०८० ७९/८० 07/10/2023 - 12:31 PDF icon ७१. मादी गाउँपालिका सुशासन (सन्चालन तथा व्यवस्थापन) निति, २०८० राजपत्र.pdf
मादी गाउँपालिका साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८० ७९/८० 07/10/2023 - 12:28 PDF icon मादी गाउँपालिका साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८० राजपत्र.pdf
मादी गाउँपालिका निजी जग्गा व्यवस्थापन (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो आदि उत्खनन् सङ्कलन तथा व्यवस्थित गर्ने) ऐन, २०८० ७९/८० 07/10/2023 - 12:25 PDF icon मादी गाउँपालिका निजी जग्गा व्यवस्थापन (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो आदि.pdf
मादी गाउँपालिका वातावरण संरक्षण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०८० ७९/८० 07/10/2023 - 12:24 PDF icon मादी गाउँपालिका वातावरण संरक्षण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०८०.pdf
मादी गाउँपालिका संस्था दर्ता ऐन, २०८० ७९/८० 07/10/2023 - 12:22 PDF icon मादी गाउँपालिका संस्था दर्ता ऐन, २०८०.pdf
मादी गाउँपालिकाको जातीय छुवाछूत, भेदभाव तथा बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०८० ७९/८० 07/10/2023 - 12:17 PDF icon मादी गाउँपालिकाको जातीय छुवाछूत, भेदभाव तथा बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०८०.pdf
विनियोजन ऐनको २०८० राजपत्र ७९/८० 07/10/2023 - 10:11 PDF icon विनियोजन ऐनको २०८० राजपत्र.pdf

Pages