FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
७७. मादी गाउँपालिका साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/11/2023 - 12:08 PDF icon ७७. मादी गाउँपालिका साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८०.pdf
मादी गाउँपालिका प्रकोप व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७५ दोस्रो संशोधन, २०८० ७९/८० 07/11/2023 - 12:07 PDF icon मादी गाउँपालिका प्रकोप व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७५ दोस्रो संशोधन, २०८०.pdf
७६. मादी गाउँपालिका निजी जग्गा व्यवस्थापन (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो आदि उत्खनन् सङ्कलन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/11/2023 - 12:06 PDF icon ७६. मादी गाउँपालिका निजी जग्गा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
७५. मादी गाउँपालिका अध्यक्षसँग एकल तथा विधुर पुरुष संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/11/2023 - 12:06 PDF icon ७५. अध्यक्षसँग एकल तथा विधुर पुरुष संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
७४. मादी गाउँपालिका सुशासन विकास समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/10/2023 - 12:37 PDF icon ७४. मादी गाउँपालिका सुशासन विकास समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
७३. मादी गाउँपालिकाको लेखा समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/10/2023 - 12:35 PDF icon ७३. मादी गाउँपालिकाको लेखा समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
७२. मादी गाउँपालिका विधायन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/10/2023 - 12:33 PDF icon ७२. मादी गाउँपालिका विधायन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
७१. मादी गाउँपालिका सुशासन (सन्चालन तथा व्यवस्थापन) निति, २०८० ७९/८० 07/10/2023 - 12:31 PDF icon ७१. मादी गाउँपालिका सुशासन (सन्चालन तथा व्यवस्थापन) निति, २०८० राजपत्र.pdf
मादी गाउँपालिका साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८० ७९/८० 07/10/2023 - 12:28 PDF icon मादी गाउँपालिका साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८० राजपत्र.pdf
मादी गाउँपालिका निजी जग्गा व्यवस्थापन (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो आदि उत्खनन् सङ्कलन तथा व्यवस्थित गर्ने) ऐन, २०८० ७९/८० 07/10/2023 - 12:25 PDF icon मादी गाउँपालिका निजी जग्गा व्यवस्थापन (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो आदि.pdf

Pages