FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
६३. मादी गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 09/01/2021 - 09:50 PDF icon ६३. मादी गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७८.pdf
६२. गाउँ युवा परिषद संचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 09/01/2021 - 09:49 PDF icon ६२. गाउँ युवा परिषद संचालन कार्यविधि, २०७८.pdf
६१. मादी गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 09/01/2021 - 09:49 PDF icon ६१. मादी गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
६०. मादी गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 09/01/2021 - 09:48 PDF icon ६०. मादी गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
५९. मादी गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 09/01/2021 - 09:47 PDF icon ५९. मादी गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
५८. मादी गाउँपालिका खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 09/01/2021 - 09:47 PDF icon ५८. मादी गाउँपालिका खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७८.pdf
५७. मादी गाउँपालिकाको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 09/01/2021 - 09:46 PDF icon ५७. मादी गाउँपालिकाको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
मादी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ 08/31/2021 - 20:21 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf
मादी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ 08/31/2021 - 20:20 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
५६. मादी गाउँपालिका लैंगीक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 08/31/2021 - 16:43 PDF icon ५६. मादी गाउँपालिका लैंगीक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि, २०७८.pdf

Pages